Hlavní město Praha Cesta za prací

Hledání práce není pro osoby s postižením snadným úkolem. Organizace Asistence chce díky tomuto projektu pomoci deseti lidem s postižením najít a udržet si práci. Jde především o konzultace týkající se psaní životopisu, hledání práce, spolupráce se zaměstnavateli a ergoterapeutické poradenství.
Přispějte na tento projekt, který má přímý praktický dopad na kvalitu života obtížněji zaměstnavatelné skupiny lidí. Speciálně na lidi s postižením má nalezení a udržení zaměstnání velmi pozitivní vliv, a to nejen díky zlepšení finanční situace, ale i díky získání dlouhodobých sociálních kontaktů.

Celkem jste přispěli:
9 199 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
44 199 Kč

Sídlo organizace:

Asistence, o.p.s., V Pevnosti 4, 12841, Praha 2

Zpátky nahoru