Liberecko Voda znamená život

Za unikátním projektem revitalizace mokřadů je organizace Čmelák. Lokalita, která byla dříve zanesená skládkami, je již devět let renovována, a stává se tak zajímavým místem, kde lze objevit přírodu a podmínky pro vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů.
V tomto projektu můžete přispět na výstavbu mola na okružní stezce kolem tůní. Ta umožní návštěvníkům velmi blízké setkání s tímto prostředím a přispěje k poznávání života a důležitosti mokřadů.

Celkem jste přispěli:
21 600 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
56 600 Kč

Sídlo organizace:

Čmelák - Společnost přátel přírody, Švermova 32, 46010, Liberec 10

Zpátky nahoru