Liberecko Zaměstnání není samozřejmost

Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků k částečné úhradě materiálových a provozních nákladů spojených s činností chráněné dílny TULIPAN a také k rozšíření stávajících služeb. Z poskytnutých finančních prostředků bychom chtěli nakoupit vybavení do šicí dílny. Získané finanční prostředky umožní snížení celkových výdajů chráněné dílny z vlastních zdrojů. Ty jsou využívány na úhradu mezd asistentů-terapeutů, částečně na mzdu ZP zaměstnanců a ostatní provozní náklady sdružení. Celkově tak chceme zabezpečit udržitelnost všech dosavadních pracovních míst pro zdravotně postižené, kterých je u nás v tuto chvíli 55 a kteří mají minimální šance najít zaměstnání na volném trhu práce, a zároveň dát šanci novým, zdravotně postiženým zaměstnancům nalézt své místo na trhu práce.

Celkem jste přispěli:
27 532 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
72 532 Kč

Sídlo organizace:

Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, , Liberec 1

Zpátky nahoru