Ústecko Lepší život pro naše seniory

Zlepšení kvality života díky paliativní léčbě – to je cíl projektu Domova na Dómském pahorku. Zavedením této služby chce Domov umožnit svým nevyléčitelně nemocným, umírajícím klientům, aby poslední období svého života prožili v důstojném a vlídném prostředí a nemuseli být při zhoršení svého stavu převáženi do nemocnice.
Cílem zavedení této služby je především zmírnění bolesti a dalších tělesných či duševních trápení, zachování důstojnosti a poskytnutí podpory rodině.

Celkem jste přispěli:
33 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
20 033 Kč

Sídlo organizace:

Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 41201, Litoměřice

Zpátky nahoru