Chodsko Dům dějin Holýšovska

V Holýšově se letos otevřel Dům dějin Holýšovska. Ač je zdejší historie velmi zajímavá, přesto je i pro většinu místních neznámá. Dotýká se například Sudet, koncentračního tábora, výroby autobusů RTO, skláren atd. Proto bychom s ní chtěli seznámit žáky i z jiných koutů naší republiky a Slovenska. A to vše formou interaktivní on-line prohlídky, tedy v "přímém přenosu". Projekt bude navazovat na předchozí meziškolní projekty virtuálních prohlídek městy Tábor a Poděbrady (http://youtu.be/6XqURWkoYUE a http://youtu.be/kK_3yaXMZ5Y).
 Třetím dílem těchto virtuálních on-line návštěv bude právě prohlídka zmíněného muzea. Jde o inovativní formu výuky, během níž se žáci dozvídají zajímavé informace o různých regionech naší vlasti, a to tvořivou, kreativní formou. Podobné školní projekty bezpochyby rozvíjí veškeré kompetence žáků, tolik potřebné pro jejich budoucnost. Veškerý výtěžek z tohoto projektu bude vyčerpán na nákup a rozšíření IT technologií na naší základní škole.

Celkem jste přispěli:
2 449 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
22 449 Kč

Sídlo organizace:

Základní škola Staňkov, Komenského 196, 345 61, Staňkov

Zpátky nahoru