Chodsko Cesta do kláštera

Koncem devadesátých let se klášter v Chotěšově vydal na novou cestu a začal procházet nutnou rekonstrukcí. Aby tato památka mohla být otevřena pro veřejnost, potřebuje cestu nejen symbolickou. Projekt chce otevřít tuto národní kulturní památku návštěvníkům, a to díky opravě původního reprezentativního vchodu a průjezdu, který je nyní v havarijním stavu.
Pomozte i vy, aby se klášter znovu stal atraktivním kulturním, historickým a turistickým cílem s nadregionálním významem, kterým klášter Chotěšov bezesporu je.

Celkem jste přispěli:
13 949 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
58 949 Kč

Sídlo organizace:

Centrum Klášter Chotěšov o.p.s., Sklepní 167, 33214, Chotěšov

Zpátky nahoru