Chodsko Tojické nutrie

Velká voda v roce 2002 přinesla do Tojic poklad – párek říčních nutrií. Místní lidé si je zamilovali a starají se o ně s takovou péčí, že se rodinka rozrostla až na celkový počet zhruba dvaceti jedinců. Tato přírodní atrakce nejen láká návštěvy z širokého regionu, ale hlavně povzbuzuje místní k dalším aktivitám.
Přispěním na Tojické nutrie jim pomůžete vyrobit nový přístřešek, zbudovat posezení pro návštěvníky, pořídit velký koš na pečivo, ale též pořádat workshopy na téma přírody, které přiblíží život nutrií a více propojí místní obyvatele.

Celkem jste přispěli:
13 755 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
48 755 Kč

Sídlo organizace:

Pod Zelenou Horou, Tojice 22, 33501, Nepomuk 1

Zpátky nahoru