Valašsko a Slovácko Bezbariérový chodník

Část zahrady – tzv. Hostýnek – je odpočinkovým místem pro obyvatele Domova pro seniory Panny Marie Královny. Kromě obyvatel domova je otevřen i pro jejich návštěvy a širokou veřejnost. Bohužel cesta vedoucí k této části zahrady není zpevněná a nemohou ji tedy využívat osoby se zhoršenou mobilitou, tedy především lidé na vozíku. Právě pro tyto lidi je změna stereotypního prostředí velmi důležitá.
Vaše příspěvky budou využity na přestavbu této cesty, což umožní všem relaxovat a užívat si krásného prostředí Hostýnku.

Celkem jste přispěli:
14 675 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
49 675 Kč

Sídlo organizace:

Institut Krista Velekněze, Choryně 1, 756 42, Vsetín

Zpátky nahoru