Valašsko a Slovácko Dětský folklor

Dětský folklórní soubor Divíšek funguje již od roku 2011, v současné době má 35 členů ve věku 4–11 let a je veden čtyřmi lektory. Soubor se snaží obnovovat valašské tradice prostřednictvím tance, zpěvu a říkadel. Dětem pomáhá k celkovému osobnímu rozvoji a umožňuje jim trávit čas efektivně.
Soubor Divíšek bohužel nedisponuje vlastní zvukovou aparaturou, a tudíž je nucen si ji pronajímat. Vaše příspěvky půjdou na zakoupení audio aparatury, díky které bude fungování celého souboru velmi ulehčeno, a to nejen při zkouškách, ale hlavně při vystoupeních.

Celkem jste přispěli:
9 647 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
29 647 Kč

Sídlo organizace:

Komunitní škola T.R.N.K.A., Újezd č. 320, 763 25, Zlín

Zpátky nahoru