Znojemsko Rekonstrukce společenského sálu

V sále kostela sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích se již delší dobu pořádají různorodé akce a setkání všemožných kroužků a organizací. Přestože zde poslední dva roky probíhaly rekonstrukce, nebylo možné opravit vše potřebné.
Podpořením tohoto projektu pomůžete obyvatelům Hustopeče a okolí vylepšit prostory, které slouží všem, zároveň by bylo možné rozšířit portfolio akcí, které se zde budou moci konat.

Celkem jste přispěli:
133 699 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
178 699 Kč

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost Hustopeče, Třebízského 74/5, , Hustopeče

Zpátky nahoru