Slezsko Cesta vody

Tento projekt je organizován nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež STŘEP v Českém Těšíně. Má sloužit nejen jako edukační zdroj pro děti, ale také pro širokou veřejnost. Cílem projektu je vybudovat menší ucelený systém cirkulace vody. Kromě edukační funkce bude také reálně využívána dešťová voda k zalévání zeleně.
Díky tomuto projektu vznikne příjemný veřejný prostor nejen pro děti, ale také pro lidi z širokého okolí, který bude zároveň interaktivně přibližovat návštěvníkům přírodní systémy a způsoby využití vody.

Celkem jste přispěli:
5 400 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
25 400 Kč

Sídlo organizace:

Občanské sdružení AVE, Petrovice u Karviné 177, 73572, Karviná

Zpátky nahoru