Slezsko Včelařství pro děti

Včelaříci jsou malí chovatelé včel při Základní škole Bartošovice. Kroužek se v současné chvíli stará o tři úly se včelstvy, o která pečuje. Jejich nabyté vědomosti potom představují na vlastních prezentacích v rámci prvouky a přírodovědy mezi spolužáky na základní škole, ale také mezi předškolními dětmi v místní mateřské školce.
Aby byly chráněny před povětrnostními vlivy a mohly se včelstvům věnovat, dostaly děti starý kočovný vůz (mobilní včelín). Ten je ovšem potřeba zrekonstruovat. Díky Vašemu příspěvku budou moci Včelaříci zrekonstruovat vůz a pokračovat v prohlubování znalostí a rozšiřování včelstev.

Celkem jste přispěli:
17 293 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
52 293 Kč

Sídlo organizace:

Komunitní škola Bartošovice, o. s., Bartošovice 147, , Nový Jičín

Zpátky nahoru