Slezsko Kulturní vánek do rázovité oblasti

Melčské kulturní jaro je událostí nejen pro žáky a studenty místní školy. Je to týden plný kultury a netradičních aktivit vzdělávacího charakteru, kterých se děti nejen účastní, ale sami i kulturní akce pro celou melčskou veřejnost vytvářejí. Ve školním roce 2014/2015 si škola připomíná důležitá výročí – 90 let od vzniku českého školství na Mělčsku a 80 let existence školní budovy. Spojení Melčského kulturního jara s výročím přináší zajímavé téma – připomenutí bouřlivého českého a německého školství. Díky podpoře vaší i Ery chtějí vytvořit v součinnosti s žáky komentovanou putovní výstavu.
Cílem projektu je připomenout význam a důležitost školství v regionu. Přispějte na něj i vy!

Celkem jste přispěli:
27 712 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
72 712 Kč

Sídlo organizace:

Masarykova základní škola a mateřská škola, Melč 192, 74784,

Zpátky nahoru