Povltaví Plynový kotel

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech se stará o lidi s tělesným, zrakovým, intelektuálním a kombinovaným postižením. V budově a přilehlé bezbariérové hale se každodenně provozují pohybové aktivity na všech úrovních – rekreační i vrcholový sport, rehabilitace po úrazech a civilizačních chorobách, kondiční cvičení od dětí až po seniory. Tímto vším je podporován v lidech pocit psychické i fyzické pohody a smysluplného využití volného času.
Pro toto centrum je samozřejmě důležitá tekoucí teplá voda, především pro hygienu jejich klientů. Díky vaší pomoci budou moci vyměnit šestnáct let starý plynový kotel za nový a tím vyřešit jednu ze svých potíží.

Celkem jste přispěli:
3 200 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
23 200 Kč

Sídlo organizace:

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s., Vltavské nábřeží 1545/5a, 37005, České Budějovice

Zpátky nahoru