Prácheňsko Nadějkovské varhany

Zachraňme barokní varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Nadějkově, které postavil roku 1779 sedlecký varhanář Friedrich Ferdinand Semrád. Oprava tohoto unikátního barokního nástroje, který je chráněnou kulturní památkou, může výrazně podpořit nejen liturgii, ale i kulturní život v regionu. Varhany mají totiž velký potenciál v rámci provozování liturgické i koncertní dobové hudby jihoněmeckého charakteru, a jakožto velmi cenná součást vybavení kostela by tak přispěl k jeho prezentaci mezi veřejností a renomovanými varhanními interprety historické varhanní hudby.
Spolu s dalšími nástroji ze stejné dílny mohou být ozdobou regionu a mohou dát vzniknout dalším zajímavým projektům, jako je například Semrádovský festival.

Celkem jste přispěli:
127 039 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
162 039 Kč

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost Nadějkov, U Bažantnice 556, 39901, Milevsko

Zpátky nahoru