Prácheňsko Terénní práce pro duševně nemocné

Vytváření a udržení sítě přirozených sociálních vazeb, rozvoj kompetencí pro zapojení do běžné společnosti a návrat na trh práce nebo setrvání na něm – toto všechno jsou potřeby lidí s duševním onemocněním, na které se zaměřuje Komunitní tým FOKUS z Tábora. Ten zajišťuje péči o lidi s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí, poskytuje jim individuální podporu a pomáhá ve složitých životních situacích.
Příspěvkem na tento projekt můžete pomoci FOKUSu získat osobní vůz a tím výrazně usnadnit kontaktování klientů a zvýšit dostupnost poskytovaných služeb v okrajových částech regionu.

Celkem jste přispěli:
74 991 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
94 991 Kč

Sídlo organizace:

FOKUS Tábor, Mostecká 2087, 39002, Tábor

Zpátky nahoru