V roce 2014 jsme
společně s vámi rozdali
3 759 369 Kč

2014

Chebsko

Naučná stezka o koních

Stezka mapující vývoj, život a využití koní slouží nejen jako prostředek enviromentální výchovy pro školy a školy v okolí, ale i jako pracovní příležitost pro věznici Ostrov. Trasa je vedena podél pastvin, kde si můžou procházející prohlédnout různá…

Projekt celkem získal: 24 399 Kč

Důstojné umírání v rodinném prostředí

Cílem Hospice Sv. Jiří je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem odchod z tohoto světa v domácím prostředí a klidné rozloučení s blízkými, s kvalitní léčbou bolesti, bez nadměrně zatěžujících léčebných procedur a zákroků. Zdravotní personál…

Projekt celkem získal: 298 028 Kč

Doprava do školky

Pomozme konkrétním dětem změnit jejich osudy k lepšímu! Umožněme jim docházet do školky bez rozdílu. Pomůžeme jim získat pravidelné návyky a několikanásobně zvýšíme pravděpodobnost úspěšného dokončení základní školy a následného vzdělání. Jde o děti ve…

Projekt celkem získal: 105 000 Kč

Chodsko

Tojické nutrie

Velká voda v roce 2002 přinesla do Tojic poklad – párek říčních nutrií. Místní lidé si je zamilovali a starají se o ně s takovou péčí, že se rodinka rozrostla až na celkový počet zhruba dvaceti jedinců. Tato přírodní atrakce…

Projekt celkem získal: 48 755 Kč

Cesta do kláštera

Koncem devadesátých let se klášter v Chotěšově vydal na novou cestu a začal procházet nutnou rekonstrukcí. Aby tato památka mohla být otevřena pro veřejnost, potřebuje cestu nejen symbolickou. Projekt chce otevřít tuto národní kulturní památku…

Projekt celkem získal: 58 949 Kč

Dům dějin Holýšovska

V Holýšově se letos otevřel Dům dějin Holýšovska. Ač je zdejší historie velmi zajímavá, přesto je i pro většinu místních neznámá. Dotýká se například Sudet, koncentračního tábora, výroby autobusů RTO, skláren atd. Proto bychom s ní chtěli…

Projekt celkem získal: 22 449 Kč

Ústecko

Lepší život pro naše seniory

Zlepšení kvality života díky paliativní léčbě – to je cíl projektu Domova na Dómském pahorku. Zavedením této služby chce Domov umožnit svým nevyléčitelně nemocným, umírajícím klientům, aby poslední období svého života prožili v důstojném a vlídném…

Projekt celkem získal: 20 033 Kč

Divadlo pomáhá

Podpoření volnočasových aktivit dětí ze sociálně problémového regionu a k tomu ukázka, že divadlo není povinná školní nuda, ale umí být i zábavné? To dokáží studenti Gymnázia Ústí nad Labem díky divadelních hře Dámský krejčí od Georgese…

Projekt celkem získal: 45 200 Kč

Oprava Koglerovy naučné stezky

Zásluhou Rudolfa Koglera, rodáka z Krásné Lípy, vznikla nejstarší naučná stezka na území České republiky. Po válce upadla do zapomnění, ale nyní z iniciativy města a KČT dochází k její obnově. Přispět můžete na generální opravu – výměnu…

Projekt celkem získal: 99 500 Kč

Liberecko

Poznej hudbu zblízka

Probuzení zájmu dětí o hudbu nemalou měrou přispívá k jejich všestrannému rozvoji. Mateřská školka ze Záhoří umožňuje svým dětem poznat hudební nástroje a hru na ně ve známém prostředí, a to díky spolupráci se ZUŠ v Semilech.…

Projekt celkem získal: 32 400 Kč

Zaměstnání není samozřejmost

Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků k částečné úhradě materiálových a provozních nákladů spojených s činností chráněné dílny TULIPAN a také k rozšíření stávajících služeb. Z poskytnutých finančních prostředků bychom chtěli…

Projekt celkem získal: 72 532 Kč

Voda znamená život

Za unikátním projektem revitalizace mokřadů je organizace Čmelák. Lokalita, která byla dříve zanesená skládkami, je již devět let renovována, a stává se tak zajímavým místem, kde lze objevit přírodu a podmínky pro vzácné a chráněné…

Projekt celkem získal: 56 600 Kč

Hlavní město Praha

Cesta za prací

Hledání práce není pro osoby s postižením snadným úkolem. Organizace Asistence chce díky tomuto projektu pomoci deseti lidem s postižením najít a udržet si práci. Jde především o konzultace týkající se psaní životopisu, hledání práce, spolupráce se …

Projekt celkem získal: 44 199 Kč

Zahrádka uprostřed sídliště

Klub Jahoda slouží dětem z Černého Mostu jako útočiště. Chodí sem děti ve věku od 6 do 14 let v nepříznivé životní situaci, které by jinak trávily svůj čas potulováním se po sídlišti, experimenty s alkoholem a kouřením. V…

Projekt celkem získal: 20 200 Kč

Rozvoj sousedských vztahů

Zahrada Smetanka vznikla v květnu roku 2014 jako první komunitní zahrada na Praze 2 a veřejný prostor otevřený všem zájemcům o městské zahradničení. Nejen zeleninu a bylinky, ale zejména sousedské vztahy pěstují v areálu bývalého školního hřiště…

Projekt celkem získal: 67 449 Kč

Polabí

Babický lesopark

Jak naučit děti zábavnou formou poznávat přírodu? Spolek Babický drak pro ně chce postavit dřevěné naučné vitríny, nástěnky a dřevěné skulptury. Děti by se zde prostřednictvím her učily poznávat přírodu, a to díky malovaným obrázkům zvířat, rostlin a…

Projekt celkem získal: 43 650 Kč

Válka ve třetím poschodí

Divadlo jako prevence patologických jevů? Ano! Studentské divadlo v Mladé Boleslavi se nebojí zkoušet jak tragédie, tak komedie, a hrát je přímo v prostorách městského divadla. V tomto roce pro široké publikum nacvičují hru Pavla Kohouta Válka ve…

Projekt celkem získal: 20 000 Kč

Příroda v zahradě

Děti a příroda patří k sobě. Děti si v ní chtějí hrát – chtějí přemisťovat, experimentovat a stavět – a takto se s ní nejlépe seznámí. Mají přístup k různým materiálům, jako je dřevo, písek, půda, větve... To všechno se v…

Projekt celkem získal: 109 850 Kč

Křivoklátsko / Podbrdí

Hrajeme si všichni spolu

ZŠ Kamýk nad Vltavou poskytuje základní vzdělání dětem ze spádových oblastí a má i tři speciální třídy. Žáci se středně těžkým a těžkým postižením bydlí během týdne v sociálním zařízení KROK, jehož budova sousedí se školním pozemkem. Cílem…

Projekt celkem získal: 55 499 Kč

Dětské bikrosové hřiště

Co s nevyužitou částí pozemku? Masečín se rozhodl využít ho pro vybudování dětské bikrosové dráhy. Aby byla dráha, dětmi velmi oblíbená, bezpečná, je potřeba ji celkově upravit. Staňte se součástí jejího budování a pomozte díky svému příspěvku…

Projekt celkem získal: 35 198 Kč

Zvedák pro imobilní pacienty

Malý rodinný Domov pod hrází poskytuje služby seniorům, kteří se již nemohou, z důvodu svého zdravotního stavu, starat sami o sebe. Pro zvýšení bezpečnosti, komfortu a důstojnosti při přesunu nejen z lůžka na invalidní vozík i pro…

Projekt celkem získal: 20 000 Kč

Posázaví

Domácí hospicová péče

Okolnosti narození změnit nelze, ale můžeme usilovat o to, abychom jednou mohli zemřít v klidu svého domova, bez bolesti a obklopeni svými blízkými. Tým Domácího hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech je složen z lékaře, zdravotních sester, sociálního…

Projekt celkem získal: 97 648 Kč

A co miličínské děti?

V Miličíně jsou čtyři neudržovaná dětská hřiště, a děti si tak nemají kde hrát. A proto se samy rozhodly, že s tím něco udělají! Žáci místní ZŠ by je chtěli s pomocí místních dobrovolníků opravit a dostat je tak z …

Projekt celkem získal: 26 400 Kč

Sprchy nejen pro baletky

Opuštěná školní budova na náměstí ve Vraném nad Vltavou se vrací do života. Občanskému sdružení Stará škola se jí podařilo získat do dlouhodobého pronájmu a vracejí ji zpátky občanům všech věkových kategorií, kteří jednotlivé třídy…

Projekt celkem získal: 51 699 Kč

Prácheňsko

Terénní práce pro duševně nemocné

Vytváření a udržení sítě přirozených sociálních vazeb, rozvoj kompetencí pro zapojení do běžné společnosti a návrat na trh práce nebo setrvání na něm – toto všechno jsou potřeby lidí s duševním onemocněním, na které se zaměřuje…

Projekt celkem získal: 94 991 Kč

Nadějkovské varhany

Zachraňme barokní varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Nadějkově, které postavil roku 1779 sedlecký varhanář Friedrich Ferdinand Semrád. Oprava tohoto unikátního barokního nástroje, který je chráněnou kulturní památkou, může výrazně podpořit nejen…

Projekt celkem získal: 162 039 Kč

Obnova historického plotu

Jedna z nejvýznačnějších staveb svého druhu v jihočeském regionu, Barokní hospodářský dvůr Starý zámek v Borotíně, prochází postupnou rekonstrukcí. Snahou občanského sdružení je oprava a podpora drobnějších objektů a prostor, mezi něž patří i …

Projekt celkem získal: 185 541 Kč

Povltaví

Terapeutické hřiště pro děti

Arpida z Českých Budějovic je centrum, které poskytuje veškerou rehabilitační péči a terapie dětem se zdravotním postižením téměř z celého Jihočeského kraje. Každý den jich do centra přijde kolem 140 a právě pro ně chtějí rozšířit hřiště,…

Projekt celkem získal: 60 679 Kč

Plynový kotel

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech se stará o lidi s tělesným, zrakovým, intelektuálním a kombinovaným postižením. V budově a přilehlé bezbariérové hale se každodenně provozují pohybové aktivity na všech úrovních – rekreační i…

Projekt celkem získal: 23 200 Kč

Hudba je lékem pro duši i tělo

Klub pro seniory v Týnu nad Vltavou existuje více než deset let. Kromě různých akcí nabízí seniorům i pravidelné aktivity. Setkávají se s žáky mateřských škol, pořádají turnaje s klienty z nízkoprahového klubu, učí se anglicky a …

Projekt celkem získal: 39 909 Kč

Lužnice

Podpora domácí péče

Díky vašemu příspěvku bude možné podpořit dostupnost terénních odlehčovacích služeb poskytovaných Hospicovou péčí sv. Kleofáše klientům z Třeboňska. Cílem těchto služeb je usnadnění práce osobám starajícím se o svého blízkého, který je v …

Projekt celkem získal: 48 996 Kč

Vzpomínky na domov

Domov seniorů v Třeboni pečuje o své klienty nepřetržitě a s vysokou odbornou péčí. Co by rádi změnili k lepšímu? Prostory, kde lidé žijí a kde probíhají nejrůznější terapie. Více než polovina seniorů z Domova je …

Projekt celkem získal: 20 000 Kč

Čtyřnozí kamarádi pomáhají

HAFÍK se věnuje výcviku a odborné přípravě canisterapeutických týmů. Mezi hlavní činnosti sdružení pak patří především praktikování canisterapie a jejích jednotlivých metod ve zdravotně sociálních, ústavních a školských zařízeních či individuálně u…

Projekt celkem získal: 121 199 Kč

Hradecko

Terapeutická dílna

Nejlepší pomocí pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem je příprava pro život, ve kterém budou soběstační a získají správné návyky, a to i ty pracovní. Cílem tohoto projektu je vybudování dílny, kde by…

Projekt celkem získal: 20 500 Kč

Kukská Madona

Opuštěná Madona s děťátkem stojí ve stínu Braunových soch Ctností a Neřestí na oblíbené naučné stezce z Kuksu do Braunova Betléma. Je důležitým prvkem místní krajiny a jejího genia loci, zachovává místní kulturní a uměleckou…

Projekt celkem získal: 49 299 Kč

Stolečky do dětské nemocnice

Děti si chtějí hrát. Kreslit. Modelovat. Může to znít jako samozřejmost, ale pro děti, které jsou v nemocnici upoutané na lůžko (i když třeba „jen“ na jeden den), to není tak snadné. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové proto vznikl díky…

Projekt celkem získal: 37 199 Kč

Pardubicko

Bezpečný dvůr pro Bonanzu

Cílem nízkoprahového klubu Prevence s Bonanzou je poskytnout dětem útočiště pro řešení jejich problémů – je to prostor, kde mohou trávit volný čas s kamarády. NK Prevence s Bonanzou navíc jako jediný v ČR pro svou každodenní činnost…

Projekt celkem získal: 49 323 Kč

Mobilní sestřička

Vaším příspěvkem podpoříte konkrétní rodiny, pečující o své – akutně nebo chronicky – nemocné v jejich domácím prostředí. Umožňuje jim to Charitní ošetřovatelská služba Farní charity v Litomyšli. Pro bezproblémové zabezpečení dostupnosti této služby je…

Projekt celkem získal: 94 400 Kč

Obnova pražírny kávy a pece na pečení chleba

V bývalém koloniálu obce Sebranice se nacházejí dvě století stará chlebová pec a pražírna kávy, bohužel jsou obě zařízení nefunkční. Pražírna kávy této konstrukce je unikátem v celé České republice, pec na pečení chleba je také jednou z …

Projekt celkem získal: 24 397 Kč

Vysočina

Komunitní chráněné bydlení

Fokus Vysočina plánuje otevřít 1. března 2015 novou službu pro osoby s duševním onemocněním v Havlíčkově Brodě, jde o komunitní chráněné obydlí. Tento objekt je určen lidem, kteří potřebují každodenní podporu pro nácvik dovedností nezbytných pro každodenní…

Projekt celkem získal: 39 848 Kč

Baliny - zahradní terapie

V nově vzniklém středisku organizace v obci Baliny usilují o zahájení programu zahradní terapie, jehož předmětem by byl kontakt znevýhodněných osob s rostlinami a přírodními materiály. Tento způsob terapie dosud v České republice nemá…

Projekt celkem získal: 89 022 Kč

Zahájení domácí hospicové péče

Přestože domácí hospic Vysočina v současné době pokrývá celý okres Jihlava a téměř celý okres Žďár nad Sázavou, stále se nedostává požadované péče v části východně od Velkého Meziříčí. Tento projekt usiluje o vybudování odloučeného pracoviště,…

Projekt celkem získal: 70 440 Kč

Jeseníky

Domov pokojného stáří

Starší lidé jsou nositelé hodnot, etiky, kultury a moudrosti, ale zažívají také vyloučení ze společnosti a osamocení. Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě by tomu rád předcházel a zlepšil kvalitu života svých klientů. I díky vaší…

Projekt celkem získal: 99 676 Kč

Zaniklá horská osada

Stillstand – Zastávka. To je jméno osady z našeho pohraničí, která se po 2. světové válce úplně změnila. Co si nevzala nazpět příroda, to zničila ženijní vojska. V roce 2007 ale došlo ke změně. Osadu objevila skupina mladých…

Projekt celkem získal: 63 313 Kč

Fandíme nejmenším fotbalistům

Stará Ves je zapomenutá obec v masivu Hrubého Jeseníku. Život zde není jednoduchý. Dopravní spojení je takřka nulové, pracovní příležitosti žádné, nezaměstnanost obrovská. Přesto zde žijí lidé a jejich děti, o které se stará naše malotřídní…

Projekt celkem získal: 30 000 Kč

Slezsko

Kulturní vánek do rázovité oblasti

Melčské kulturní jaro je událostí nejen pro žáky a studenty místní školy. Je to týden plný kultury a netradičních aktivit vzdělávacího charakteru, kterých se děti nejen účastní, ale sami i kulturní akce pro celou melčskou veřejnost…

Projekt celkem získal: 72 712 Kč

Včelařství pro děti

Včelaříci jsou malí chovatelé včel při Základní škole Bartošovice. Kroužek se v současné chvíli stará o tři úly se včelstvy, o která pečuje. Jejich nabyté vědomosti potom představují na vlastních prezentacích v rámci prvouky a …

Projekt celkem získal: 52 293 Kč

Cesta vody

Tento projekt je organizován nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež STŘEP v Českém Těšíně. Má sloužit nejen jako edukační zdroj pro děti, ale také pro širokou veřejnost. Cílem projektu je vybudovat menší ucelený systém cirkulace vody. Kromě edukační…

Projekt celkem získal: 25 400 Kč

Valašsko a Slovácko

Dětský folklor

Dětský folklórní soubor Divíšek funguje již od roku 2011, v současné době má 35 členů ve věku 4–11 let a je veden čtyřmi lektory. Soubor se snaží obnovovat valašské tradice prostřednictvím tance, zpěvu a říkadel. Dětem pomáhá k celkovému…

Projekt celkem získal: 29 647 Kč

Bezbariérový chodník

Část zahrady – tzv. Hostýnek – je odpočinkovým místem pro obyvatele Domova pro seniory Panny Marie Královny. Kromě obyvatel domova je otevřen i pro jejich návštěvy a širokou veřejnost. Bohužel cesta vedoucí k této části zahrady není zpevněná a …

Projekt celkem získal: 49 675 Kč

Učebna v přírodním stylu

V rámci rekonstrukce zahrady mateřské školy v Nevšové je plánováno zhotovení zahradního altánu, který by byl citlivě zakomponován do okolní zeleně. Objekt by byl víceúčelový, kromě výuky v přírodě bude tedy používán i jako prostor pro…

Projekt celkem získal: 60 900 Kč

Haná

Hřiště pro handicapované děti

Střední, základní a mateřská škola JISTOTA funguje v regionu již 20 let, zaměřuje se na pomoc jak dětem s handicapem, tak i jejich rodičům. Děti jsou připravovány pro samostatný život, ale jsou také vedeny k nezávislosti na svém okolí. V…

Projekt celkem získal: 20 899 Kč

Obnovou sadů pomáháme dětem

Nadace Malý Noe přišla s projektem „Rostu se svým stromem“, který je přínosný nejen pro přírodu, ale také pro děti z dětského domova v městě Přerov. Děti mají patrony, kteří si mohou za příspěvek vysadit strom a přispět tím k obnově…

Projekt celkem získal: 90 699 Kč

Po stopách mamutů

Základní a mateřská škola J. A. Komenského v Přerově od roku 2000 postupně tvořila a provozovala školní stezku mezi budovami školy a školním kopcem. Na jejím provozu a výstavbě se podílejí jak učitelé, tak studenti. Stezka však od…

Projekt celkem získal: 66 592 Kč

Velké Brno

DJský koutek

Tento projekt je součástí dlouhodobějších aktivit NZDM NITKA, která provozuje zařízení určená pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Nízkoprahové kluby jsou otevřeny všem a nabízejí nejen zázemí pro různorodé aktivity, ale také poradenství a sociální…

Projekt celkem získal: 37 850 Kč

Dobrá rada nad zlato

Jádrem tohoto projektu je provozování Korespondenčního kurzu Anabell. Jedná se o odbornou poradenskou službu pro osoby s poruchou příjmu potravy či jejich sociální okolí. Jejím primárním cílem je provést klienta nebo klientku pomocí anonymní e…

Projekt celkem získal: 63 849 Kč

Tradice roztáčí dětské kroje

Folklórní soubor Čtveráček funguje již od roku 2010, zaměřuje se na dětské lidové hry, taneční hry a tance z různých částí Podhorácka, Horácka a blízkého okolí. Děti se zde seznamují s lidovou tvorbou, učí se písničky, říkadla,…

Projekt celkem získal: 21 700 Kč

Znojemsko

Zahradní jezírko

Jezírko je již dlouhou dobu součástí zahrady před budovou Domu sv. Antonína, kdysi byla její součástí i fontána, která je dnes nefunkční. Zahrada slouží pro relaxaci všech, především pak seniorů a maminek s dětmi. Mimo jiné má i pozitivní…

Projekt celkem získal: 20 000 Kč

Tvořivé dílny pro všechny

Základní škola a Mateřská škola Boleradice již delší dobu poskytují zázemí Tvořivým dílnám, kde se setkávají místní obyvatelé všech věkových kategorií. Naneštěstí přišli o svou vypalovací pec na keramiku, bez které tento kroužek nemůže fungovat.…

Projekt celkem získal: 68 768 Kč

Rekonstrukce společenského sálu

V sále kostela sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích se již delší dobu pořádají různorodé akce a setkání všemožných kroužků a organizací. Přestože zde poslední dva roky probíhaly rekonstrukce, nebylo možné opravit vše potřebné. Podpořením tohoto…

Projekt celkem získal: 178 699 Kč
Zpátky nahoru