Znojemsko Onšov - Záchrana tříboké poklony

Tříboká poklona v Onšově poblíž Vranova je jedna z nejvíce ohrožených kulturních památek Znojemska. Jde o ojedinělou pozdně barokní památku s původně dekorativní malířskou výzdobou z konce 18. století. Díky vašim příspěvkům a darům Era pomáhá regionům se ji podařilo zachránit.

Celkem jste přispěli:
24 617 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
64 617 Kč

Sídlo organizace:

Sdružení pro obnovu památek Moravy, Dykova 1856/23, 636 00, Brno

Zpátky nahoru