Znojemsko Pravlov - Oprava kaple Marcus

Společně jsme zachránili kapli Marcus, která se nacházela ve špatném stavebně technickém stavu a to z důvodu chybějící údržby a dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Ta je od roku 1958 zapsána zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Celkem jste přispěli:
5 000 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 000 Kč

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost Pravlov, Pravlov 37, 664 64, Pravolov

Zpátky nahoru