Valašsko a Slovácko Uherské Hradiště - Ozdravné pobyty

"Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Uherské Hradiště použije finanční prostředky z projektu "Era pomáhá regionům" na ozdravně rekondiční pobyt pro tělesně postižené a seniory," shrnuje využití grantů a darů Josef Balíček, předseda organizace.

Celkem jste přispěli:
7 370 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
47 370 Kč

Sídlo organizace:

Svaz tělesně postižených v ČR,o.s. okresní organizace Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293, 686 01, Uherské Hradiště

Zpátky nahoru