Prácheňsko Chyšky - Úprava prostoru před farou

"Díky grantovému projektu Era pomáhá regionům se nám podařilo získat zajímavý finanční obnos a také další zkušenosti ohledně získávání příspěvků pro naši organizaci." říká Ing. Jan Pich
Bližší informace o projektu můžete sledovat na www.nasechysecko.cz

Celkem jste přispěli:
21 500 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
71 500 Kč

Sídlo organizace:

Občanské sdružení Naše Chyšecko, Chyšky 30, 398 53, Chyšky

Zpátky nahoru