Poodří Bohumín - Podpořte mladé hasiče!

Bohumínští hasiči získávali finance na nákup požární techniky. Zabývají se totiž preventivně výchovnou činností u dětí, sami říkají, že vychovávají hasičský potěr a společně s nimi potom pořádají názorné ukázky v rámci dne integrovaného záchranného systému.

Celkem jste přispěli:
11 000 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
61 000 Kč

Sídlo organizace:

Sbor dobrovolných hasičů, Šunychelská 56, 735 81, Bohumín - Kopytov

Zpátky nahoru