Haná Prostějov - Výměna okapů

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci postižení a připravuje je pro samostatný, život, učí je nezávislosti na svém okolí a připravuje je na budoucí povolání.

Celkem jste přispěli:
100 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
25 100 Kč

Sídlo organizace:

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, 796 01, Prostějov

Zpátky nahoru