Haná Olomouc - Dobrovolnictví

Program „Dobrovolníci v nemocnicích“ má za úkol vnášet do zdravotnického zařízení více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Grant je využit na školení dobrovolníků a administrativní náklady s tím spojené.

Celkem jste přispěli:
2 899 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
52 899 Kč

Sídlo organizace:

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s, Rooseveltova 84, 779 00, Olomouc

Zpátky nahoru