S CéPéčkem bezpečně

Portimo, o.p.s.

O projektu

Centrum prevence CéPéčko poskytuje preventivní programy primární prevence na základních a středních školách včetně malotřídních škol ve venkovských oblastech. Smyslem programů je předcházet rizikovým jevům, posilovat a upevňovat pozitivní postoje a jednání, vést děti k odpovědnosti a toleranci. Po vstupní spolupráci s třídními učiteli, se snaží dvojice lektorů, pomocí kreativních postupů, vést žáky k preventivnímu přemýšlení o různých sociálně–patologických jevech. Při své práci využívají zážitkovou pedagogiku, braistorming, dramatickou výchovu, rollové hry a další metody a techniky. Nejde tedy o klasické vyučování, při kterém žáci sedí v lavicích, ale o interaktivní práci s třídním kolektivem. Jednotlivé programy jsou cíleny podle věku dětí. Na prvním stupni jsou zaměřeny na rozvoj přátelství, zdravých vztahů ve třídě, uvědomění si hodnoty věcí a druhých lidí. Programy pro starší žáky se věnují prohloubení sebepoznání, rozvoji samostatného rozhodování, sexuální výchově, respektu k etnické i jiné odlišnosti, problémům virtuálního světa, poruchám příjmu potravy i dalším tématům. V roce 2017 jsme uskutečnili 91 programů v 18 školách ve 14 obcích a městech. Vstoupili jsme do 142 tříd, oslovili jsme 1700 žáků. Připravili jsme 3 workshopy pro rodiče a pedagogy. Zájem škol o programy je značný, odezva dětí i pedagogů pozitivní, pro další programy nám však chybí finanční prostředky.

Sídlo organizace:

Portimo, o.p.s.
Drobného 301, Nové Město na Moravě, 592 31
www.portimo.cz

Na tento projekt jste přispěli:

7 020 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

32 020 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 6. 1. 2019

  1 000,00 Kč
 • 6. 1. 2019

  1 000,00 Kč
 • 4. 1. 2019

  2 000,00 Kč
 • 3. 1. 2019

  300,00 Kč
 • 3. 1. 2019

  1 000,00 Kč
 • 17. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 14. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 13. 12. 2018

  1 000,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  120,00 Kč