Ošacovací středisko ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

O projektu

Příjem obnošeného ošacení a obdobných potřeb je uskutečňován darováním, tedy bezplatně od dárců. Přijaté ošacení se ve středisku roztřídí a přehledně uloží, eviduje atd. Výdejem obnošeného ošacení a obdobných potřeb naplňuje Středisko svůj účel. Bezúplatně se vydává osobám sociálně potřebným, osobám, které přišly v důsledku přírodní či jiné katastrofy o svůj majetek, bezdomovcům, uprchlíkům či azylantům, osobám po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, dalším fyzickým nebo právnickým osobám, které Středisko považuje za potřebné nebo které Středisku prokáží potřebu pomoci. ČČK neprovozuje ošacovací středisko za účelem dosažení zisku, provozování je naopak činností výslovně neziskovou.

Sídlo organizace:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 360 09
www.cck-kv.cz

Na tento projekt se zatím vybralo:

0 Kč

Výše vašeho příspěvku:

100 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

Nejnovější příspěvky

Zatím žádné příspěvky.