Ústecko Divadlo pomáhá

Podpoření volnočasových aktivit dětí ze sociálně problémového regionu a k tomu ukázka, že divadlo není povinná školní nuda, ale umí být i zábavné? To dokáží studenti Gymnázia Ústí nad Labem díky divadelních hře Dámský krejčí od Georgese Feydeaua, kterou nacvičili a nyní ji představí svým vrstevníkům z problémových lokalit měst Ústeckého kraje.
Přidat se k nim můžete i vy, a to díky příspěvku na pronájem prostor a kulisy. Podpořme společně volnočasové aktivity mládeže spojené s kulturou i jako prevenci v oblasti nežádoucích jevů.

Celkem jste přispěli:
10 200 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
45 200 Kč

Sídlo organizace:

Gymnázium, Jateční 22, , Ústí nad Labem

Zpátky nahoru