Přispějte na lepší Česko

Již jste přispěli 271 167 Kč.

image/svg+xml Jihomoravský kraj Středočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj

Jihočeský kraj

Dobrou vůlí pro lepší život

Oblastní charita Písek

Dobrovolnické centrum BONUM vysílá dobrovolníky k poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb ve městě Písek a jeho okolí. Ze své dobré vůle činí dobrovolníci život klientů těchto služeb krásnější. Vyplňují volný čas seniorů, nemocných a zdravotně postižených osob v pobytových zařízeních sociálních a zdravotních služeb…

Projekt nasbíral: 1 100 Kč

Zřízení veřejných toalet pro návštěvníky hradu a statku

Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.

Historická budova přístavku vedle vstupní brány statku bude adaptována na veřejné toalety a výhledově širší zázemí pro návštěvníky statku a protilehlého hradu. Aktuální stav budovy představuje obvodové zdivo bez střechy. V první fázi obnovy došlo k vyklizení budovy, odstranění staticky narušených konstrukcí a přivedení…

Projekt nasbíral: 1 170 Kč

Obětí trestného činu se může stát každý z nás

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Pomáháme lidem, kteří se stali obětí trestného činu v řešení náročné životní situace, a to prostřednictvím psychické podpory a právního poradenství. Díky tomu se denně se setkáváme s lidmi, jejichž život se vlivem tragických událostí během vteřiny obrátil naruby. Nikdy by si nemysleli, že se to může stát právě jim. Cítí bezradnost,…

Projekt nasbíral: 14 200 Kč

jdemVen se Sluníčkem

Portus Prachatice, o.p.s.

Rodinné centrum Sluníčko nabízí komplexní spektrum služeb pro rodiny s dětmi v Prachaticích. Sídlíme v budově bývalých kasáren, ke které přilehá zcela zanedbaná zahrada. Rádi bychom tuto zahradu zrekonstruovali a vybudovali zde bezpečný multifunkční komunitní prostor s herními prvky s možností posezení a relaxace.

Projekt nasbíral: 13 350 Kč


Jihomoravský kraj

Automobil pro Charitní pečovatelskou službu

Oblastní charita Hodonín

Charitní pečovatelská služba Šardice zajišťuje dostupnou péči u uživatelů v odlehlejších obcích Kyjovska a Hodonínska, kde jsme jediným poskytovatelem pečovatelské služby. Služba je určena všem seniorům, dlouhodobě nemocným a občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zvládání každodenních činností, péči o sebe sama, údržbě…

Projekt nasbíral: 1 000 Kč

Půjčovna kompenzačních pomůcek

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

V ParaCENTRU Fenix pomáháme již patnáctým rokem lidem, kteří jsou v důsledku úrazu upoutáni na vozík. Našim klientům pomáháme žít aktivně a nezávisle na pomoci okolí. Denně pomáháme desítkám lidí, kterým ani vážný úraz nevzal chuť a radost ze života. Usilujeme o získání dostatku finančních prostředků, které by nám umožnily dovybavit…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Tranzitní program „Ze školy do práce“

AGAPO, o.p.s.

Program je určený mladým lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří si chtějí po ukončení školy najít práci v běžném zaměstnání. Klienti tohoto programu mají možnost vyzkoušet si práci v běžném prostředí, získat sociální a pracovní dovednosti, zvýšit svou samostatnost a připravit se na přijetí do pracovního poměru po ukončení školy.…

Projekt nasbíral: 300 Kč

Pacientům LDN nablízku

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

V ivančické nemocnici působíme od roku 2010. Loni jsme naši službu rozšířili o pravidelný kroužek pletení z papírového proutí, kde si mohou pacienti procvičit jemnou motoriku a udržovat sociální kontakty, které jim při pobytu v léčebně často chybí. Náplň dobrovolníků spočívá převážně v tom, že dělají společnost pacientům.

Projekt nasbíral: 600 Kč


Karlovarský kraj

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Mobilní hospic jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů, aby mohla být zajištěna kvalitní péče, potřebujeme tým složený ze zdravotních sester, lékařů, sociální pracovnice, psycholožky, duchovního a dobrovolníků. Hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby…

Projekt nasbíral: 13 300 Kč

Ošacovací středisko ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Příjem obnošeného ošacení a obdobných potřeb je uskutečňován darováním, tedy bezplatně od dárců. Přijaté ošacení se ve středisku roztřídí a přehledně uloží, eviduje atd. Výdejem obnošeného ošacení a obdobných potřeb naplňuje Středisko svůj účel. Bezúplatně se vydává osobám sociálně potřebným, osobám, které přišly v důsledku přírodní…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Pomáháme udržovat rovnováhu ekosystému

Feliti club. z.s.

Není nám lhostejné utrpení zvířat ani narušování rovnováhy ekosystému. Není nám lhostejný osud bezprizorních a toulavých kocourů a koček. Kastrační program se snaží řešit problematiku těchto zvířat. Tento zákrok má nesmírný dopad jak do kvality života koček, tak i do zdánlivě nesouvisejících oblastí, kterou je též rovnováha ekosystému.

Projekt nasbíral: 2 166 Kč

Zlepšení vybavenosti Domovů pokojného stáří

Oblastní charita Ostrov

Snažíme se vytvářet pro naše klienty / stařečky a stařenky co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Rádi bychom s Vaší pomocí zlepšili vybavenost a zázemí Domova pokojného stáří sloužící seniorům nejen s Alzheimerovou demencí. Věříme, že když nám pomůžete, tak to společně zvládneme!

Projekt nasbíral: 20 911 Kč


Královéhradecký kraj

Okna pro školu

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

Jsme školou pro děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Hlavní budova školy je ve velmi špatném technickém stavu. Okna školy jsou velmi netěsná, rozeschlá, se špatným sklem. Ve většině oken už nejsou funkční ventilačky, okna pod nimi nemůžeme kvůli bezpečnosti žáků otevírat. Tento…

Projekt nasbíral: 1 000 Kč

Bezbariérové úpravy zázemí pro osobní asistenci

Sportem proti bariérám, z. s.

Naše nepřetržitá terénní osobní asistence, kterou poskytujeme v regionu Novopacka již od r. 2007, umožňuje i zcela nesoběstačným lidem žít důstojně v domácím prostředí a usnadňuje pečujícím osobám se o tyto členy domácnost postarat. Každý rok službu navyšujeme. Naše denní kapacita služby se v letošním roce v tomto…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Peace Run-běh s Mírovou pochodní

Peace Run International z.s.

Při štafetovém běhu Peace Runu navštěvuje mezinárodní tým dobrovolníků školy, obce a města s programem „Peace Team“. Jeho cílem je inspirovat děti i dospělé ke spolupráci, sportu a k nacházení pozitivních hodnot uvnitř sebe a být prospěšný i pro své okolí a společnost. V průběhu Peace Runu se programu v …

Projekt nasbíral: 4 311 Kč

Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Je důležité, aby i mladé ženy věděly, jak se správně starat a hlídat si svá prsa, jelikož počet diagnóz karcinomu prsu v mladém věku stoupá. Edukační přednášky s nácvikem samovyšetření prsu zaměříme na střední školy. Cílem je, aby se ženy naučily, že jak si každý večer čistí zuby, tak si každý měsíc provedou samovyšetření prsu.

Projekt nasbíral: 0 Kč


Liberecký kraj

Chalupa pro přírodu

Čmelák - Společnost přátel přírody

Projekt je zaměřen na rekonstrukci horské chalupy na Ještědském hřebeni v centru lokality Nový prales. Chalupa je součástí projektu na přeměnu nepůvodní smrkové monokultury na les přírodního charakteru, který tu již 14 let realizujeme. O oprávněnosti projektu svědčí letošní sucha a kůrovcová kalamita v celé České republice. Smíšený…

Projekt nasbíral: 700 Kč

Revitalizace středověkého hřbitova

Pšovka - Okrašlovací spolek Kokořínska

Opevněný vrstvený hřbitov pochází z dob založení hradu Houska a sloužil také pánům tohoto hradu. Původní dřevěný kostelík shořel v průběhu třicetileté války. Na místě zůstal prastarý náhrobní kámen a barokní márnička. Na hřbitově je ve velmi neutěšeném stavu centrální kříž a zanedbané okolí se starými hroby německých obyvatel.…

Projekt nasbíral: 6 100 Kč

Setkání parkinsoniků v Českém ráji

Parkinson-Help, z.s., Klub Český ráj

Pětidenní setkání členů klubů parkinson, zaměřené na zlepšení pohybových schopností, trénování logopedie, poznávání krás našeho kraje a především posilování pocitu sounáležitosti pacientů.

Projekt nasbíral: 0 Kč

Pořízení čističek vzduchu do lůžkového hospice

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Tým Hospice sv. Zdislavy doprovází umírající, pomáhá jim, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali oni, ani jejich rodiny na umírání sami. Chceme pořídit čističky vzduchu, které odstraňují pachy a obohacují ovzduší přírodními vůněmi, ty mají příznivé účinky na psychiku každého člověka, můžou zvednout náladu a také zlepšit spánek.

Projekt nasbíral: 800 Kč


Moravskoslezský kraj

BAMBIFEST Ostrava

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Cílem festivalu je nabídnout dětem a rodičům širokou nabídku zájmových kroužků a oddílů, poskytnout těmto oddílům atd. možnost prezentovat svou činnost široké veřejnosti zdarma a s dostatečnou podporou od pořadatelů festivalu. Koordinátorem BAMBIFESTu pro celou ČR je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., která dohlíží…

Projekt nasbíral: 2 000 Kč

Na jedné lodi v Bruntále

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Záměrem projektu je pomoc dětem, které mají ztížený start do života. Díky programu DOUČOVÁNÍ chceme pomoci dětem z příhraničního regionu Bruntálska, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Chceme navázat na úspěšný projekt podpořený v rámci tohoto programu na…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Terapie pro děti s autismem

Středisko pro Centrum Terapie Autismu, z.s.

Centrum Terapie Autismu poskytuje terapeutické služby pro rodiny s dětmi s autismem. Vyvinuli jsme terapeutickou metodu O.T.A. (open therapy of autism), její efektivita byla ověřena v longitudinální studii. Cílem metody je posilovat attachmentové chování v rodině a tím vytvářet podmínky k započetí zdravého vývoje. Zavedli…

Projekt nasbíral: 6 100 Kč

Fandíme rodině

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Centrum provozuje Poradnu pro vztahy a rodinu, kde pracují psychologové, psychiatr, sociální pracovník a mediátoři. V Poradně nemůžeme přijmout nové zájemce, protože nemáme finance na dalšího odborníka. Naším cílem je podpořit stabilní fungování rodiny, trvalé a harmonické vztahy mezi partnery a zajistit dětem zdravý vývoj.

Projekt nasbíral: 6 500 Kč


Olomoucký kraj

Mobilní specializovaná paliativní péče pro děti a dospělé

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Poskytujeme odborné lékařské a zdravotní služby v odbornosti paliativní medicíny a všeobecné sestry na území Olomouce a okolí. Zajišťujeme profesionální paliativní péči v přirozeném prostředí dospělých a dětských pacientů, kteří se nachází v terminálním stádiu své nemoci či umírání. V Olomouckém kraji se díky…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Odborná a bezplatná cesta k řešení dluhové pasti

Charita Šternberk

O službu Charitní poradny Nedlužím projevilo zájem už 750 osob. Službu poradny poskytujeme ve třech regionech Olomouckého kraje. Charitní poradna Nedlužím poskytuje pomoc osobám zejména v dluhové pasti, ale dokáže pomoci i s dalšími problémy. Naši odborní poradci mohou lidem pomoci zastavit nemorální úroky, rozkrýt, že dluh není oprávněný. Jsme…

Projekt nasbíral: 4 250 Kč

Klubovna pro děti a mladé dospělé s autismem

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS), především dětem a mladým dospělým s PAS a jejich rodinám. Důsledkem autismu je, že dítě od narození dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Autismus patří k nejzávažnějším vrozeným poruchám dětského mentálního vývoje. Postihuje…

Projekt nasbíral: 800 Kč

Zachování chaty, kaple a tábořiště na Olšanských horách

Junák - český skaut, středisko Skalička Zábřeh, z.s.

Naším cílem je koupit a zvelebovat tábořiště na Olšanských horách s chatou i kaplí. A i nadále celé tohle krásné místo nechat přístupné veřejnosti. Naším cílem je zachovat stávající ráz areálu. Respektujeme duchovní charakter místa, sloužící jako cíl poutí mnoha věřícím, turistům a ostatním výletníkům.

Projekt nasbíral: 600 Kč


Pardubický kraj

Všemi smysly

Ruka pro život o.p.s.

Již deset let poskytujeme sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Uživatelům služeb pomáháme začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. Denní stacionář Litomyšl navštěvuje 20 uživatelů. Obsahem projektu je nákup…

Projekt nasbíral: 100 Kč

Autem do terénu - efektivní a dostupná služba pro rodiny s dětmi

Amalthea z.s.

Cílem projektu je zajistit terénní službu rodinám v Pardubickém kraji, ve kterých hrozí odebrání dítěte z péče rodičů a také náhradním a adoptivním rodinám, které přijaly děti do pěstounské péče. Dostupnost služby je důležitá zejména pro rodiny, které často bydlí v menších obcích bez dobrého dopravního spojení. Automobil je…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Odborná školení v terapeutických přístupech k osobám s autismem

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Cílem projektu je vzdělávání nových sociálních pracovníků ve specializovaných terapeutických přístupech používaných při práci s osobami s poruchou autistického spektra (PAS), poruchami komunikace (PK) a sociální interakce (SI) z důvodu zvyšování počtu uživatelů našich služeb. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí uživatelů a…

Projekt nasbíral: 200 Kč

Pomáháme udržovat rovnováhu ekosystému

Feliti club, z.s.

Není nám lhostejné utrpení zvířat ani narušování rovnováhy ekosystému. Není nám lhostejný osud bezprizorních a toulavých kocourů a koček. Kastrační program se snaží řešit problematiku těchto zvířat. Tento zákrok má nesmírný dopad jak do kvality života koček, tak i do zdánlivě nesouvisejících oblastí, kterou je též rovnováha ekosystému.

Projekt nasbíral: 17 699 Kč


Plzeňský kraj

Osvětová činnost občanům - prevence kriminality

Bílý kruh bezpečí, z.s. pobočka Plzeň

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru jsme kompetentními lektory v oblasti prevence i následné krizové pomoci. Trestný čin nás v roli oběti poškozuje nejen fyzicky a materiálně, ale může způsobit i vážnou psychickou újmu. Nabídkou osvěty přispíváme k dobrému pochopení, proč se osoby poškozené trestným činem chovají…

Projekt nasbíral: 6 200 Kč

Protože každá rodina potřebuje přátele, zvláště když někteří odcházejí

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Hospic Sv. Jiří je obecně prospěšnou společností, která poskytuje služby mobilního hospice lidem nevyléčitelně nemocným. Tým, který se stará o nemocné, pečující a pozůstalé se skládá z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologa, duchovního a dobrovolníků. Chceme získat finanční prostředky na pokrytí nákladů…

Projekt nasbíral: 55 371 Kč

Každý si přeje světlý a teplý domov i naše matky s dětmi v tísni!

Diecézní charita Plzeň

V Domově pro matky s dětmi v tísni, našly, v průbehu 25 let provozu, útočiště stovky matek a dětí v tísni. Domov je určen pro matky s dětmi i těhotné ženy, které se ocitnou na ulici, v bezvýchodné situaci nebo třeba prchají před násilím. Matkám poskytujeme bezpečné ubytování, zázemí, psychickou podporu a…

Projekt nasbíral: 2 300 Kč

Benzín pro Domov

Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú.

Staráme se o  klienty, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a přejí si péči v domácím prostředí. Letos jsme služby rozšířili o poskytování terénní odlehčovací služby. Za našimi klienty v rámci zdravotních a sociálních služeb dojíždíme. Příspěvek chceme použít na pohonné hmoty.

Projekt nasbíral: 14 100 Kč


Hlavní město Praha

Vybavení arteterapeutické dílny

Zajíček na koni, o.p.s.

V kavárně Café AdAstra pracují lidé s tělesným, mentálním či socio-kulturním handicapem, kteří nemají uplatnění na běžném trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na chráněných pracovištích. Cílem je vytvoření přirozeného prostředí, kde se spolu potkávají a pracují lidé s handicapem a ti, kteří žádný handicap nemají.…

Projekt nasbíral: 6 163 Kč

Žijeme pohybem

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

Naši sportovci jsou lidé s těžkým tělesným postižením, většinou po poškození míchy. V současnosti SKV Praha zastřešuje celkem 7 sportovních oddílů a má více než 100 aktivních členů. SKV Praha pořádá pro vozíčkáře sportovní a volnočasové akce po celé ČR i v zahraničí. V rámci tohoto projektu plánujeme uskutečnit v …

Projekt nasbíral: 12 100 Kč

Šťastný vodicí pes

Nadační fond Mathilda

Projekt pomůže zajistit kvalitní chov štěňat a následný výcvik vodicích psů pro nevidomé. Cvičitel vodicího psa musí dobře znát potřeby nevidomého člověka a správně pro něj vybrat vhodného psa. Pes je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží. Cvičitel musí rovněž poznat podmínky, v jakých nevidomý člověk žije …

Projekt nasbíral: 300 Kč

Papírenské výrobky bez kácení stromů

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.

Provozujeme chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky. Nyní nabídku postupně rozšiřujeme o sešity z ručně vyráběného papíru. Papír se vyrábí z původních materiálů jako len, konopí, bavlna, juta, ale třeba i sloní trus nebo staré jeansy.

Projekt nasbíral: 14 277 Kč


Středočeský kraj

Výtah pro Hospic

TŘI o.p.s.

"Vytáhněte“ nás z problémů s transportem potravin pro naše pacienty, pomozte nám nasbírat potřebné prostředky na rekonstrukci současného zastaralého a kapacitně nevyhovujícího výtahu. Hospic Dobrého Pastýře pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty, doprovází a  poskytuje podporu také jejich blízkým. Letos v září hospic…

Projekt nasbíral: 300 Kč

Rozvíjíme osobnost každého dítěte

Dobré víly dětem z.s.

Nezisková organizace Dobré víly dětem byla založena v roce 2015 v Praze. Jedná se tedy o mladou, avšak rychle se rozvíjející organizaci podporující děti ve třech konkrétních středočeských dětských domovech. V červnu 2018 jsme obdrželi Cenu Ď za mimořádný počin pro dětské domovy. Na činnosti organizace se podílí parta dobrovolníků,…

Projekt nasbíral: 10 610 Kč

Vybavení pokojů domu na půl cesty

Oblastní spolek ČČK Beroun

Provozujeme azylový dům a dům na půl cesty Berounka. Zařízení sídlí v budově Komunitního centra. Kapacita azylového domu je 44 lůžek. Azylový dům poskytuje dočasné ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kdy hlavním důvodem je ztráta…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Dopřejme znevýhodněným dětem nové zážitky

Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Program Dobrovolníci pro rodiny s dětmi, funguje v Azylovém domě pro matky s dětmi v Kladně. Dobrovolníci se věnují dětem v rámci doučování, ale jezdí také na výlety nebo navštěvují kino. Naším záměrem je umožnit dětem podívat se na místa, na která se z důvodu povětšinou obtížné finanční situace rodiny, nepodívají.

Projekt nasbíral: 200 Kč


Ústecký kraj

Zpřístupnění šikmé věže kostela

Ústecká komunitní nadace

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Ke svému handicapu přišla při náletech za druhé světové války. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Proto není divu, že vždy se objevovaly iniciativy, které…

Projekt nasbíral: 4 700 Kč

Značená vozíčkářská trasa Krásnolipskem

KČT Krásná Lípa, z.s.

Turistika je sport pro všechny, proto se KČT Krásná Lípa spolek s 36 letou tradicí rozhodl že, vybuduje turistickou vozíčkářskou trasu. Cesta určená pro tělesně postižené,kteří jsou odkázání na vozík, ale vzhledem k tomu že, stezka je trasována jedinečnou přírodou CHKO Labské pískovce a Lužické hory, bude vhodná pro kočárky. 90% trasy je…

Projekt nasbíral: 1 300 Kč

Dětem bez domova

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Spirála, Ústecký kraj, z. s. nabízí pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím od roku 2000. Sociální podpora probíhá formou telefonického nebo osobního kontaktu, terapeutických sezení, poskytnutí informací a nabídkou návazných služeb... V případech ohrožení rodičů a dětí v důsledku násilí či jiné krizové…

Projekt nasbíral: 1 900 Kč

Jedeme v tom spolu - tandemové kolo pro nevidomé

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Chceme pořídit tandemové kolo. Bude určeno pro naše zrakově postižené a nevidomé klienty. Tandemová cyklistika je pro zrakově postižené nejen příjemnou sportovní aktivitou, ale také „společenskou událostí“. Pro zrakově postižené osoby bude tandem jedna z možností sportovat s asistencí a užít si pobyt v přírodě.

Projekt nasbíral: 1 100 Kč


Kraj Vysočina

Na poslední cestě nebýt sám

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Domácí hospic Vysočina poskytuje zdravotní a sociální služby nevyléčitelně nemocným lidem v závěrečné fázi života a jejich rodinám a blízkým, kteří se rozhodli o tyto nemocné pečovat. Díky týmu lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků můžeme v domácím prostředí pacienta provádět zdravotní a …

Projekt nasbíral: 8 500 Kč

Pomozte nám dopravit raněné živočichy do záchranné stanice

Stanice Pavlov o. p. s.

Posláním naší stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata s cílem navrátit je uzdravené zpět do volné přírody. Tito živočichové se mnohdy ocitají v nouzi právě díky bezohlednému chování člověka či jeho nevědomosti. Přibližně v 95% případů si pro zvířata jezdíme přímo na místo nálezu a často i do velmi…

Projekt nasbíral: 5 400 Kč

S CéPéčkem bezpečně

Portimo, o.p.s.

Centrum prevence CéPéčko poskytuje preventivní programy primární prevence na základních a středních školách včetně malotřídních škol ve venkovských oblastech. Smyslem programů je předcházet rizikovým jevům, posilovat a upevňovat pozitivní postoje a jednání, vést děti k odpovědnosti a toleranci. Po vstupní spolupráci s …

Projekt nasbíral: 1 620 Kč

Projekt Latríny

Občanské sdružení KADET, z.s.

Vlastníme tábořiště, na kterém v letních měsících pořádáme dětské tábory. Vlastními silami jsme na tábořišti vybudovali latríny, umývárku a dřevěný srub, ve kterém je jídelna. Letos chceme zrekonstruovat latríny, neboť za dobu 8 let, po kterou nám latríny na táboře již stojí, se na nich tento každoroční vliv už začíná projevovat.

Projekt nasbíral: 500 Kč


Zlínský kraj

Třída jako tým - podpořte s námi tisíce dětí

Salesiánský klub mládeže z.s., Zlín

Programy SAVIO pomáhají jak třídám, tak jedincům, ale i učitelům. Pomáhají soustředit se na život jedince, na prožívání skutečnosti každého člena třídy. Dávají prostor k růstu, k osobnímu rozvoji a k přeměně nefunkčních vzorců chování na příležitosti. Jak se vzájemně respektovat nebo jak společně vytvářet prostředí, ve kterém je nám…

Projekt nasbíral: 69 Kč

Elektrický invalidní vozík k zapůjčení klientům s RS

Unie Roska - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, Z.P.S.

Náš projekt je cestou pomoci lidem, kteří s degenerativní roztroušenou sklerózou a tím omezené mobilitě, postupně přicházejí o možnost svobodného, bezbolestného pohybu. Nejsme ochrnutí, ale slabí. Problém při transportu kamkoliv má ale řešení. U RS s celkovou slabostí výhradně elektrický invalidní vozík. Zdravotní pojišťovny…

Projekt nasbíral: 200 Kč

Méně administrativy, více času na klienty

Dotek z.ú.

V našem zařízení poskytujeme sociální služby lidem starším 55 let. Jedná se přitom o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorské křehkosti, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, často se jedná i o osoby se změněnou schopností vnímání nebo například po náhlých mozkových příhodách. Podporujeme tím nepřímo také…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Rehabilitace na čerstvém vzduchu

NADĚJE, pobočka Nedašov

Poskytujeme služby klientům, z nichž někteří jsou plně upoutáni na lůžko, někteří se pohybují na invalidním vozíčku a už bohužel nezvládají pobyt doma mezi svými. Rehabilitace je to, co si klienti žádají a po čem volají. Chtěli bychom rozšířit možnosti o další způsoby rehabilitace a využít k tomu venkovní areál.

Projekt nasbíral: 4 700 Kč